Vermikompostiuute


Nestemäisessä muodossa oleva uute sisältää kaikki liukoisessa muodossa olevat hyödylliset
aineet, joita vermikompostissa on. Tämän ansiosta kasvit saavat nopeasti ja tehokkaasti kaikki
tarvittavat ravinteet. Uutteessa biologisesti aktiiviset aineet ovat tasapainoisesti väkevöityneessä
muodossa. Uute on täydellinen kokonaisuus humushappoja, fulvohappoja, orgaanisia ja aminohappoja
sekä luonnollisia biostimulantteja, vitamiineja, makro- ja mikroelementtejä, maaperää muodostavia
bakteerien itiöitä ja elävää maaperän mikroflooraa, mikä takaa kasvien nopean kasvun ja kehityksen.
Vermikompostiuutteen vaikutusta lisäävät myös matojen ruumiin pinnalta vapautuva mikrofloora ja
matojen ruoansulatuskanavassa olevat symbioottiset mikro-organismit,


Vermikompostiuute on tarkoitettu:
 • siementen ja taimien liottamiseen ennen kylvöä,
 •  kasvien lannoittamiseen ruiskuttamalla tai kastelemalla,
 •  kuormituksen hoitoon istutuksen aikana,
 •  maanmuokkaukseen ja maaperän hedelmällisyyden palauttamiseen, ja
 •  leikkokukkien pitkäaikaiseen varastointiin


Jatkuvalla uutteen käytöllä voidaan kasvattaa korkealaatuisia, orgaanisia, puhtaita ja terveitä
viljelykasveja sekä vähentää sadonmenetyksiä varastoinnin aikana. Kun uutetta käytetään, siementen
itävyys lisääntyy 1,5-2 kertaa, juurten muodostuminen tehostuu ja kasvien kasvua ja kehitystä voidaan
stimuloida. Vitamiinien, sokerien, proteiinien ja kuitujen pitoisuus kasvaa merkittävästi ja fotosynteesi
nopeutuu. Immuniteetti vahvistuu, nitraattien ja raskasmetallien
määrä kasveissa vähenee. Vastustuskyky mekaanisia vaurioita ja äkillisiä lämpötilanvaihteluita vastaan lisääntyy.  


Vermikompostiuute lyhentää sadon kypsymisaikaa 4-10 päivää. Se pidentää sadon säilyvyyttä sekä lisää
satoa 10-50 prosentilla viljelykasveista riippuen.

vermikomposti


Vermikomposti sisältää useita hyödyllisiä aineita, ja sitä voidaan käyttää kaikille kasveille. Ravinteet ovat
tasapainoisessa kemiallisessa koostumuksessa, synkronisessa muodossa ja vaikuttavat pitkäaikaisesti.
Vermikomposti toimii uudenlaisena lannoitteena vihreän sadon saamiseksi. Se elvyttää maaperää ja
vähentää ihmisen aiheuttamia vaikutuksia, erityisesti kun on käytetty suurempia annoksia
mineraalilannoitteita. Sen toiminta ei riko luonnollisten prosessien kulkua maaperässä, vaan säätelee
niitä varovasti oikeaan suuntaan, palauttaa sekä itse maaperän että viljeltyjen kasvien ekologian.
Mikrofloora pystyy palauttamaan kuolleen maaperän, eli varmistamaan kaikki sen toiminnot ja korkean
hedelmällisyyden.


Vermikomposti on tarkoitettu:
 •  kasvien ravinnoksi koko kasvukauden ajan,
 •  muuntamaan vaikeasti saatavilla olevat aineet kasvien ravinnoksi,
 •  maaperän ravinnepitoisuuden lisäämiseen,
 •  edistämään maaperän mikroflooran kasvua,
 •  lisäämään maaperän vedenpidätyskykyä,
 •  vähentämään orgaanisen aineksen poistumista maaperästä,
 •  parantamaan maaperän rakennetta ja löyhyyttä,
 •  parantamaan maaperän ilmavuutta,
 •  vähentämään maaperän eroosiota, ja
 •  maaperän elvyttämiseen ja palautumiseen saastumisesta


Matojen koproliittien (ulosteen) myönteinen vaikutus juurten muodostumiseen, juurten biomassan
kertymiseen, kypsymisajan lyhenemiseen ja sadon lisääntymiseen ei selity pelkästään sen kemiallisella
koostumuksella. Nämä vaikutukset liittyvät kaikkien koproliittien sisältämien ainesosien biologiseen
aktivoitumiseen, mukaan luettuna niiden helppo sulavuus kasveille. Bakteerikontaminaatio vähenee
koproliittien elämänprosessien ansiosta maaperässä viisi kertaa ja patogeenisten mikro-organismien
määrä 28,5 kertaa. Siksi tätä tekniikkaa olisi pidettävä biologisena desinfiointimenetelmänä.