VERMIKOMPOSTIN KÄYTÖN EDUT

Bakteerit, sienet ja mikro-organismit ovat osa mikroflooraa, josta kasvit saavat ravintonsa. Vermikompostia käytettäessä syntyy kolmenlaisia vaikutuksia maaperään ja kasveihin.

FYSIKAALINEN

 • lisää siementen elinkelpoisuutta ja itävyyttä;
 •  lisää kasvien kasvunopeutta;
 •  lyhentää kasvien kasvukautta;
 •  lisää hedelmällisyyttä;
 •  parantaa hedelmien laatuominaisuuksia;
 •  lisää maaperän vedenpidätyskykyä (on hygroskooppinen ja liukenee hitaasti veteen);
 •  vähentää merkittävästi kasvien kuormitusta eri ympäristöolosuhteissa;
 •  vähentää orgaanisen aineksen poistumista maaperästä;
 •  edistää mekaanista lujuutta;
 •  edistää maaperän ilmavuutta;
 •  parantaa maan rakennetta ja löyhyyttä;
 •  vähentää maaperän eroosiota;
 •  helpottaa maaperän työstettävyyttä.

KEMIALLINEN

 • asettaa saataville normaalisti kasvien ravintoon pääsemättömät ravinteet;
 •  sisältää itsessään elävää maaperän (ritsosfäärin) mikroflooraa;
 •  lisää maaperän ravinteita (orgaanisia ja epäorgaanisia);
 •  tekee kasvien ravinnoksi soveltuvia yhdisteitä, jotka eivät ole normaalisti saatavilla;
 •  lisää maaperän agronomista arvoa;
 •  poistaa vääränlaisen käsittelyn seuraukset;
 •  suojaa pohjavettä raskasmetallien ja radionuklidien aiheuttamalta saastumiselta;
 •  vähentää (kemiallisten) lannoitteiden huuhtoutumista;
 •  pienentää kemiallisten ja mineraalilannoitteiden annostusta samalla, kun saavutetaan sama satotaso, ja tehostaa niiden vaikutusta;
 •  lisää maaperän puskurikapasiteettia, mikä parantaa maaperän kykyä kestää kemiallista rasitusta.
 • .

BIOLOGINEN

 • tarjoaa ravinteita koko kasvukauden ajan;
 •  lisää C-vitamiinin, sokerin ja muiden ihmisille välttämättömien biologisesti aktiivisten aineiden määrää;
 •  stimuloi maaperän mikroflooran kasvua ja nopeuttaa orgaanisten aineiden mineralisoitumista;
 •  toimii ravinteiden kantajana ja välittäjänä soluseinän läpi;
 • vahvistaa soluhengitystä;
 •  stimuloi juurten ja versojen kasvua;
 •  parantaa sadon laatua ja lisää sadon säilyvyyttä;
 •  vähentää hedelmien ja vihannesten nitraattipitoisuutta;
 •  estää raskasmetallien ja radionuklidien pääsyn kasviin;

TALOUDELLINEN

 • yksi tonni vermikompostia vastaa 10 tonnia kompostia;
 •  2 - 5 tonnia vermikompostia yhtä hehtaaria kohti mahdollistaa köyhtyneen maatalousmaaperän sadon kaksinkertaistamisen;
 •  toimii maaperässä vähintään 4 vuotta; 
 •  vähentää kemiallisten ja mineraalilannoitteiden käyttöä;
 •  vähentää kuljetuskustannuksia;
 •  vähentää maatalouskoneiden polttoainekustannuksia;
 •  vähentää työvoimakustannuksia (henkilö/tunti);
 •  kaupunkien ja puistojen hoidossa vermikompostoidun maaperän avulla voidaan välttää raskasmetalleilla saastuneen maaperän leikkaaminen ja käyttäminen;
 •  käytetään maaperän kunnostuksessa ja saastuneen maaperän ennallistamisessa.

Kaikkien näiden tekijöiden ansiosta voidaan tuottaa korkealaatuisia ja orgaanisia puhtaita viljelykasveja ja vähentää varastointitappioita.