vermikomposti uute

Sisältää tasapainoisesti kaiken parhaan ravinnon, jota nurmikko tarvitsee
 • Uutetta valmistetaan vermikompostista
 • Ote vedetään luonnollisella emäksellä (tuhka) vermikompostista.
 • Uutteella on kaikki vermikompostin ominaisuudet.
Pakkaukset: 0.5 litraa; 1,5l; 5l; 10l; 20l; 1000l

UUTTEEN OMINAISUUDET

 • Stimuloi biologisia prosesseja
 • Tarjoaa kasveille ravinteita koko kasvukauden ajan.
 • Lisää itämistä ja siementen itävyyttä.
 • Stimuloi kasvua ja kehitystä.
 • Parantaa juurtumista, juuristosta tulee voimakkaampi.
 • Lisää ruohon tiheyttä, kasvattaa lehtimassaa.
 • Parantaa ruohon väriä.
 • Ruoho pysyy vihreänä 3-4 viikkoa pidempään.
 • Lisää immuniteettia ja adaptogeenisiä ominaisuuksia.
 • Parantaa vastustuskykyä.
 • Edistää stressinsietokykyä eri ympäristöolosuhteissa.
 • Edistää nurmikon säilymistä talvella.
 • Sillä on suojaava vaikutus hyönteistuholaisia vastaan.

UUTE SISÄLTÄÄ

Vermikompostista tuotettu uute on kasvien kasvua ja kehitystä edistävä biostimulantti. 

Sisältää:

 • Makro- ja mikroravintoaineista peräisin olevat liukoiset humusyhdisteet
 • biosienimyrkyt ja mikrobiologiset valmisteet
 • Hyödylliset mikro-organismit
 • Aminohapot
 • Vitamiinit
 • Sienimyrkyt 
 • Antibakteeriset ja sienestävät aineet ja karkotteet.
 • Hyödyllisten bakteerien itiöt
 • Kitinaasi on luonnollinen entsyymi, joka karkottaa haitallisia hyönteisiä.

UUTTEEN KOOSTUMUS 

 • Typpi 0,02%
 • Fosfori 0,006%
 • Kalium 0,3%
 • pH 9,5
 • Orgaaniset aineet 0,24%
 • Mikroelementit Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Ca ja Cu

Sisältää tasapainoisessa ja helposti sulavassa muodossa KAIKKI KASVIRAVINNON kannalta välttämättömät aineet. Kasveille kertyy suuri määrä suoraan imeytyviä makro- ja mikroravinteita, useita kasvuaineita, vitamiineja, luonnollisia antibiootteja, 18 aminohappoa ja hyödyllistä mikroflooraa. Kun pH on 9,5 - 9,9 mikro-organismit ovat anabioottisessa tilassa, ja vedellä laimennettaessa uute saa veden pH-tason ja mikro-organismit aktivoituvat.

UUTTEEN TOIMINTA

Uute antaa kasveille biologista suojaa ja nopeuttaa niiden kasvua ja kehitystä. Tämä on mahdollista vermikompostissa olevien mikro-organismien ansiosta, jotka muodostuvat siihen matojen suolistosta. Madon jätetuotteissa on noin 90 lajia erilaisia maaperän organismeja. Matojen ravinto koostuu orgaanisiin jäännöksiin perustuvista maaperän yhdisteistä. Matojen syödessä näitä yhdisteitä vapautuu samalla aineita, jotka "keittävät" ravintoa kasveille. Aineet hajottavat monimutkaisia hiilihydraatteja muuntamalla liukenemattomia mikroelementtejä liukoisiksi. Maaperän organismit varmistavat kasvien vuorovaikutuksen ympäristön kanssa, auttavat niitä käyttämää ravintoaineita hyväkseen, parantavat niiden hyvinvointia sekä parantavat niiden immuniteettia. Samalla syrjäytyy haitallisia hyönteisiä ja kasvipatogeeneja. Niillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi ravintoa ja ne kuolevat, koska niiden ympäristössä olevat mikro-organismit lisääntyvät nopeasti ja mikro-organismeissä on kitinaasia, joka pilkkoo kitiiniä, josta hyönteisten ulkoinen luuranko koostuu.

Uute on biofungisidinen ja mikrobiologinen valmiste. Se sisältää erilaisia aerobisia mikro-organismeja useista ryhmistä, jotka ovat hyödyllisiä maaperälle ja kasveille, sekä vesiliukoisia tuotteita, kuten humusyhdisteitä. Uute sisältää sekä vesiliukoisia komponentteja (humushappoja, fulvohappoja, orgaanisia happoja, aminohappoja, säätelijäpeptidejä, vitamiineja, hormoneja) että elävää maaperän (ritsosfäärin) mikroflooraa sulavassa muodossa. Tämä lisää biologista aktiivisuutta.

Erilaiset aerobiset mikro-organismit, jotka ovat hyödyllisiä maaperälle ja kasveille, sisältävät biofungisidisia ja kasvua edistäviä ominaisuuksia:

 • typpeä sitovat symbioottiset ja ei-symbioottiset bakteerit;
 • fosfaattia ja kaliumia liuottavat mikro-organismit;
 • rhizobakteerit;
 • sellulolyyttiset ja mykorritsasienet.

Typpeä sitovat bakteerit ovat tärkeitä, koska niiden toiminta täydentää jatkuvasti maaperän typpivarastoja, mikä edistää sen hedelmällisyyttä. Symbioottiset typensitojabakteerit ovat mikro-organismeja, jotka assimiloivat ilmakehän typpeä, mutta ovat symbioosissa kasvin kanssa. Ei-symbioottiset typensidontajat ovat mikro-organismeja, jotka elävät vapaasti maaperässä ja imevät typpeä ilmasta. Fosfaattien liuottamiseen kykenevät mikro-organismit pystyvät muuttamaan maaperän liukenemattomat fosfaatit liukoisiksi orgaanisten happojen vapautumisen seurauksena. Sellulolyyttiset mikro-organismit pystyvät hajottamaan entsymaattisesti selluloosan ja ligniinin kaltaisia hajoavia hiilihydraatteja. Mykorritsasienet elävät juurikarvoissa ja muodostavat elävän yhteyden juurikarvojen ja ympäristön välille, ne tehostavat kasvien kasvua, lisäävät kasvien vastustuskykyä tauteja vastaan ja vastustuskykyä epäsuotuisissa sääolosuhteissa.

Laboratorio- ja kenttäkokeissa osoitettiin, että vermikompostin vesipitoiset uutteet tukahduttavat merkittävästi seuraavat kasvipatogeenit: Verticillium, Phomopsis, Sphaerotheca, Uncinula necator, Pythium, Rhizoctonia, Plectosporium, Phytophthora ja Fusarium.